Selfien ottaminen käsisuljinta käyttämällä

Ota kuva automaattisesti käsisuljinta käyttämällä, kun on kulunut tietty aika siitä, kun kamera on havainnut kätesi. Käsisuljin-ominaisuus on käytettävissä vain etukameraa käytettäessä.
 1. Aktivoi etukamera napauttamalla BASIC (Perus) -tilassa (Kameran vaihtamisen kuvake).
 2. Napauta [MENU].
 3. Napauta [Käsisuljin] > [Päällä].
 4. Sulje valikko.
  Asetus tallennetaan.
 5. Käännä kämmen sormet suorina kohti kameraa.
  Selfie otetaan, kun kamera on tunnistanut kätesi ja tietty aika on kulunut.

Huomautus

 • Käsisuljin-ominaisuus ei ole käytettävissä, kun käytetään pehmennystehostetta.

Vihje

 • Jos itselaukaisin on asetettu, ajastin käynnistyy, kun kamera on havainnut kätesi.
TP1000431633