Sivutunnistusvalikon ja moni-ikkunaisen valikon käyttäminen

 1. Kaksoisnapauta sivutunnistuspalkkia tai etsi ja napauta (Ikkunanhallinta-kuvake).

  Sivutunnistusvalikko tulee esiin.

  Tuo moni-ikkunainen valikko esiin napauttamalla [21:9-moni-ikkunatila]-välilehteä tai pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle.

Sivutunnistusvalikon yleiskuvaus

Kuva, joka näyttää, missä kukin toiminto sijaitsee sivutunnistusvalikossa. Alue ylhäällä, 1–3. Alue keskellä, 4–7. Alue alhaalla oikealta vasemmalle, 8–10.

 1. Pää- ja ponnahdusikkuna

  Tuo sivutunnistusvalikko esiin napauttamalla.

 2. 21:9-moni-ikkunatila

  Tuo moni-ikkunainen valikko esiin napauttamalla.

  Voit tuoda moni-ikkunaisen valikon esiin myös liu’uttamalla sivutunnistuspalkkia ylös.

  Voit vaihtaa sivutunnistusvalikon ja moni-ikkunaisen valikon välillä pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai oikealle.

 3. Tuo [Sivutunnistus] esiin Asetukset-valikossa napauttamalla.

 4. Sovelluskuvakkeiden luettelo (koko näytön tila)

  Laitteen käytön perusteella ennustetut sovellukset näytetään.

  Napauta sovelluskuvaketta, kun haluat avata sovelluksen koko näytön tilassa.

 5. Napauta näyttääksesi lisää sovelluksia, joita ei näytetä luettelossa.

 6. Sovelluskuvakkeiden luettelo (ponnahdusikkunatila)

  Laitteen käytön perusteella ennustetut sovellukset näytetään.

  Napauta sovelluskuvaketta, kun haluat avata sovelluksen ponnahdusikkunatilassa.

 7. Kuulokkeiden ohjauspaneeli (Headphones Connect)

  Voit ohjata Sonyn valmistamia kuulokkeita, joissa on sovelluslinkitystoiminto.

  Kuulokkeiden ohjauspaneeli näytetään, kun Headphones Connect -sovellus on asennettu laitteeseen ja [Lisää kuulokkeiden ohjaimet] -kytkin on kytketty päälle kohdassa [Asetukset] > [Käyttö ja näkymä] > [Sivutunnistus].

 8. Määritä napauttamalla, näytetäänkö vai piilotetaanko kunkin sovelluksen sivutunnistuspalkki.

 9. Ota näyttökuva napauttamalla.

 10. Avaa ilmoituspaneeli napauttamalla.


Vihje

 • Voit poistua sivutunnistusvalikosta tekemällä jonkin seuraavista toimenpiteistä.
  • Napauta sivutunnistusvalikon ulkopuolella.
  • Kaksoisnapauta sivutunnistuspalkkia.
 • Voit näyttää haluamasi sovellukset sovelluskuvakkeiden luettelossa. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Käyttö ja näkymä] > [Sivutunnistus] > [Sivutunnistus-valikko].

Sovellusten näyttäminen jaetun näytön tilassa käyttämällä moni-ikkunaista valikkoa

 1. Valitse moni-ikkunaisesta valikosta sovellus, jonka haluat näyttää jaetun näytön yläpuoliskossa.

  Kuva, joka näyttää, mistä valitaan sovellus, joka halutaan näyttää jaetun näytön yläpuoliskossa.

 2. Valitse sovellus, jonka haluat näyttää jaetun näytön alapuoliskossa.

Vihje

 • Voit tuoda moni-ikkunaisen valikon esiin toimimalla seuraavasti.
  • Liu’uta sivutunnistuspalkkia ylös.
  • Kaksoisnapauta sivutunnistuspalkkia tai tuo sivutunnistusvalikko esiin etsimällä ja napauttamalla (Ikkunanhallinta-kuvake) ja napauttamalla sitten [21:9-moni-ikkunatila]-välilehteä tai pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle.
TP1000765751