Sovellusten ja palveluiden suorittamisen pysäyttäminen

Jos laite tai sovellukset eivät toimi optimaalisesti, kokeile pysäyttää sovellusten ja palveluiden suorittaminen.
  1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Sovellukset].
  2. Valitse sovellus tai palvelu ja napauta sitten [Pakota lopetus] > [OK].
TP0001872862