Datakäytön hallinta

Voit seurata laitteeseen ja laitteesta mobiilidata- tai Wi-Fi-yhteyden kautta lähetettyä datamäärää tiettynä ajanjaksona. Voit esimerkiksi näyttää yksittäisten sovellusten käyttämän datamäärän. Voit myös muokata käyttövaroituksia ja rajoituksia mobiilidatayhteyden kautta lähetetylle datalle välttyäksesi lisäkuluilta.

Datakäytön pienentäminen

 1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet] > [Data Saver].
 2. Ota toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.

Datakäytön varoituksen tai mobiilidatarajoituksen asettaminen

 1. Varmista, että mobiilitiedonsiirto on käytössä.
 2. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet] > [SIM-kortit].
  Jos laitteessa on kaksi SIM-korttia, valitse toinen niistä.
 3. Napauta [Datavaroitus ja raja].
 4. Toimi seuraavasti sen mukaan, haluatko asettaa datavaroituksen tai datarajoituksen.
  • Jos haluat asettaa datakäytön varoituksen, ota toiminto käyttöön napauttamalla [Aseta datankäyttövaroitus] -kytkintä ja muuta sitten varoitustasoa napauttamalla [Datavaroitus].
  • Jos haluat asettaa mobiilidatarajoituksen, ota toiminto käyttöön napauttamalla [Aseta datankäyttöraja] -kytkintä ja muuta sitten varoitustasoa napauttamalla [Dataraja].

Vihje

 • Voit asettaa päivämäärän, jolloin käyttösykli nollataan. Napauta [Datavaroitus ja raja] -kohdassa [Mobiilidatan käyttökausi] ja aseta sitten nollauspäivä.

Huomautus

 • Kun mobiilidatakäyttö saavuttaa asetetun rajan, laitteen mobiilitiedonsiirto poistetaan automaattisesti käytöstä.

Datakäytön tarkistaminen

 1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet].
 2. Toimi seuraavasti sen mukaan, haluatko tarkistaa mobiilidatan vai Wi-Fi-datan käytön.
  • Jos haluat tarkistaa mobiilidatan käytön, napauta [SIM-kortit] > [Sovelluksen datan käyttö].
   Jos laitteessa on kaksi SIM-korttia, valitse toinen niistä ja napauta sitten [Sovelluksen datan käyttö].
  • Jos haluat tarkistaa Wi-Fi-datan käytön, napauta [Internet] > [Muu kuin operaattorien käyttämä data].

Yksittäisten sovellusten datakäytön hallinta

 1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Sovellukset].
 2. Napauta hallinnoitavaa sovellusta ja napauta sitten [Mobiilidata ja Wi‑Fi].
 3. Muokkaa asetuksia haluamallasi tavalla.

Huomautus

 • Yksittäisen sovelluksen datakäyttöasetusten muokkaaminen voi vaikuttaa sen toimintaan.
TP0002933612