Ulkoinen näyttö -sovelluksen käyttö

Kun yhdistät ulkoisen kameran, esimerkiksi Sony Alpha -kameran, Ulkoinen näyttö -sovellus voi auttaa sinua seuraavissa tilanteissa:

 • Voit hyödyntää Xperian tarkkaa näyttöä kameran näyttönä.
 • Voit varmistaa oikean kohdistuksen zoomaamalla lähemmäs tai kauemmas älypuhelimen näytöllä nipistämällä tai sormia levittämällä.
 • Voit etsiä parhaan valaistuksen eri kuvausolosuhteissa kirkkautta säätämällä.

 • Voit tarkistaa tulevan videon valotuksen ja tarkennuksen näyttämällä aaltomuoto-, vääräväri-, seepra- ja korostustiedot.
 • Voit tallentaa Xperialla seuraamasi videon ja käyttää sitä tarvittaessa varmuuskopiona.


Käyttämällä suoratoistotilaa voit live-suoratoistaa mistä tahansa mobiiliverkon kautta samalla, kun tarkkailet videota ulkoisesta kamerasta.

 • Välitä yleisöllesi sisältöä yhdistetystä kamerasta suurella jopa 4K-tarkkuudella.
 • Julkaise sisältöä helposti erilaisiin sosiaalisen median palveluihin RTMP-protokollalla.


Yhdistä Ulkoinen näyttö -sovellusta käytettäessä Xperia-laitteeseen videolaite, joka tukee USB Video Class (UVC) -lähtöä.

Huomautus

 • Videot näytetään rajoitetulla alueella Xperia-laitteen näytössä yhdistetyn videolaitteen tuloalueesta riippumatta. Xperia-laitteessa näytettävän videon luminanssi ja väri saattavat poiketa alkuperäisestä videosta tulevan videon ja sen videomuodon mukaan.

Vihje

 • Kun yhdistetystä videolaitteesta lähetetään 4K-videota, kuvataajuudeksi rajoitetaan 30 fps.
 • Jos yhteys yhdistettyyn videolaitteeseen on epävakaa, kokeile kuvataajuutta 30 fps. Napauta (Asetukset-kuvake) > [Näyttölaiteasetukset] > [Kuvanopeus].

Kuva Xperian yhdistämisestä ulkoiseen kameraan

 1. Käynnistä Ulkoinen näyttö -sovellus etsimällä ja napauttamalla (Ulkoisen näytön kuvake).
  Jos kohdetta (Ulkoisen näytön kuvake) ei ole sovellusvalikoimassa, etsi ja napauta [Asetukset] > [Laiteyhteys] > [Yhteysasetukset] > [Ulkoinen näyttö] ja napauta sitten [Näytä Ulkoinen näyttö -sovellus] -kytkintä.
 2. Yhdistä videolaite.
  • Yhdistä Xperiaan USB Type-C-kaapelilla videolaite, joka tukee USB Video Class (UVC) -lähtöä.
  • Yhdistä HDMI-lähtöä tukeva videolaite Xperiaan käyttämällä HDMI-kaapelia ja HDMI-UVC-muunnossovitinta.

  Vihje

  • Katso Xperian tukisivustolta tietoja videolaitteen yhdistämisestä.
 3. Napauta [Tila] ja valitse sitten [Näyttötila] tai [Suoratoistotila].
  Jos yhtään valikkoa tai kuvaketta ei näytetä, napauta mitä tahansa näytön kohtaa.

Ulkoinen näyttö -sovelluksen näyttötilan yleiskuvaus

Kuva, joka näyttää, missä kukin parametri sijaitsee ulkoisen näytön Näyttötila-näytössä. Alue oikealla ylhäältä alas, 2–9. Alue vasemmalla alhaalta ylös, 10–14 ja 1.

 1. Akun tila

 2. Napauta, kun haluat vaihtaa peilitilaan.

  Videoita suoratoistetaan ja tallennetaan normaalinäkymässä myös peilitilassa.

 3. Napauta, kun haluat lukita näytön ja estää vahingossa tehtävät toimenpiteet.

 4. Napauta, kun haluat säätää kirkkaustasoa liukusäätimellä.

 5. Napauta, kun haluat valita kuvausavustusvaihtoehtojen näytöksi DISP1, DISP2 tai OFF.

  Voit asettaa kuvausavustusvaihtoehtojen usein käytettäviä yhdistelmiä kohteeseen DISP1 tai DISP2 napauttamalla (Näytä Kuvausavustusvaihtoehdot-kuvake).

 6. Napauta, kun haluat asettaa kohteen DISP1 ja DISP2 kuvausavustusvaihtoehdot.

  Napauta esiin tulevassa valikossa DISP1- tai DISP2-välilehteä ja näytä tai piilota sitten vaihtoehtoja napauttamalla kytkimiä.

  Voit asettaa lisätiedot napauttamalla (Muokkauskuvake).

  • [Apuviivat]: Valitse apuviivojen tyyppi.
  • [Kehysviivat]: Valitse kuvasuhde.
  • [Aaltomuoto]: Valitse aaltomuoto.
  • [Vääräväri]: Mukauta väärät värit ja niiden alueet napauttamalla (Asetukset-kuvake). Voit mukauttaa enintään 3 asetusta.
  • [Seepra]: Muuta seepratasoa seeprakirkkauden liukusäätimellä.
  • [Korostus]: Valitse korostusväri ja -taso.

 7. Napauta, kun haluat kiertää näyttöä 180 astetta.

 8. Napauta, kun haluat säätää yksityiskohtaisempia asetuksia.

 9. Aloita tai lopeta tallentaminen napauttamalla.

 10. Valitse [Näyttötila] tai [Suoratoistotila] napauttamalla.

 11. Napauta pikkukuvaa, kun haluat katsella, jakaa tai muokata tallennettuja videoita.

 12. Äänen tila

 13. Videomuoto / kuvataajuus / jäljellä oleva tallennettavissa oleva aika

 14. Valittu tila


Lähentäminen tai loitontaminen näytössä

Nipistä tai levitä sormia näytössä.

Voit mukauttaa zoomaustoiminnon. Napauta (Asetukset-kuvake) > [Näyttölaiteasetukset] ja säädä sitten [Zoomaus]-luokan asetuksia.

TP1000431615