Still-kuvien ottaminen

 1. Käynnistä Photo Pro.
  • Etsi ja napauta (Photo Pro -kuvake).
  • Paina laitteen suljinpainike pohjaan.
  • Kosketa lukitusnäytössä pitkään (Kamerapainike).
  • Paina virtapainiketta kahdesti. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Kameraan siirtyminen] ja ota sitten toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.
 2. Valitse kuvaustila.
  • AUTO (Automaattitila): Photo Pro määrittää asetusarvot niin, että voit ottaa kuvia mistä tahansa kohteesta kaikissa olosuhteissa ja saada hyviä tuloksia.
  • P (Automaattiohjelma): Voit ottaa kuvia automaattisesti säätyvällä valotuksella (sekä suljinnopeus että aukon arvo).
  • S (Valotusaika etusijalla): Voit ottaa kuvia nopeasti liikkuvista kohteista yms. manuaalisesti säädettävän suljinnopeuden kanssa. (ISO-arvoa säädetään automaattisesti.)
  • M (Manuaalinen valotus): Voit ottaa kuvia haluamallasi suljinnopeudella ja ISO-arvolla.
  • MR (Muistiasetus): Voit rekisteröidä enintään 3 usein käytetyn tilan tai asetuksen yhdistelmää ja palauttaa ne, kun otat kuvia. Valitse [MR], valitse palautettava numero ja napauta sitten [Käytä], kun haluat käyttää kohdassa [Muista kamera-aset.] näkyviä asetuksia.

  Kuva, joka näyttää, miten kuvaustila valitaan Photo Pro -sovellusta käytettäessä

 3. Säädä asetukset.
 4. Säädä tarkennus.
  • Tarkenna koskettamalla näytön suljinpainiketta pitkään.
  • Tarkenna painamalla laitteen suljinpainike puoliväliin.

   Kuva, joka näyttää, miten laite pidetään vaakasuorassa, kun otetaan kuva Photo Pro -sovellusta käyttämällä

 5. Ota kuva.
  • Ota sormi pois näytön suljinpainikkeelta.
  • Paina laitteen suljinpainike pohjaan.

Huomautus

 • Photo Pro -valmiustilanäytössä ei ole suljinpainiketta vaakasuunnassa, kun kuvaustilaksi on valittu AUTO/P/S/M. Käytä laitteen suljinpainiketta.

Vihje

 • Voit ottaa haptisen palautteen käyttöön tai pois käytöstä, kun käytät näyttöä, esimerkiksi tilavalitsinta. Napauta [MENU] > [Määritys] > [Värinäpalaute].
TP0003028342