Cinema Pro -sovelluksen käynnistäminen

Cinema Pro on sovellus, jonka takana on Sonyn digitaalisten elokuvakameroiden teknologiaa. Voit luoda ihanteellisia videoita määrittämällä erilaisia parametreja ja väriasetuksia.
 1. Etsi ja napauta (Cinema Pro -kuvake).

Cinema Pro -aloitusnäyttö

Kuva, joka näyttää, missä kukin parametri sijaitsee Cinema Pro -sovellusnäytössä. Alue ylhäällä vasemmalla, 1. Alue ylhäällä oikealla, 2 ja 3. Alue keskellä oikealla, 4. Alue alhaalla oikealta vasemmalle, 5–13.

Vihje

 • Muuta asetuksia napauttamalla oransseja parametreja.
 1. Etsin

 2. Projekti-asetukset

  Napauta oranssia parametria, kun haluat säätää koko projektin tai videoleikkeiden tarkkuutta ja kuvataajuutta. Kun uuteen projektiin on tallennettu videoleike, projektin asetuksia ei voi muuttaa.

 3. Valikkokuvake – avaa valikko napauttamalla.

  • Avaa olemassa oleva projekti tai luo uusi projekti napauttamalla [Avaa projekti]. Kun luot uuden projektin, valitse tallennuskohteeksi sisäinen muisti tai SD-kortti. Jos tallennuskohteeksi valitaan SD-kortti, on suositeltavaa käyttää SD-korttia, jonka videonopeusluokka on vähintään 30 (V30).
  • Käynnistä Cinema Library -sovellus napauttamalla [Cinema Library]. Voit avata olemassa olevan projektin tai katsella luotua filmiä.
  • Kytke kuvanvakaintoiminto päälle tai pois napauttamalla [Vakain].
  • Valitse dynaaminen alue napauttamalla [Dynaaminen alue]. Napauta (Näytä tiedot -painike), jos haluat lisätietoja dynaamisesta alueesta.
  • Napauta [VT-tila], jos haluat vaihtaa sitä, miten valkotasapaino määritetään vaihtoehtojen [Lämpötila] ja [Esiasetus] välillä. Valitse [Lämpötila], jos haluat määrittää valkotasapainon kelvineissä mitattavan värilämpötilan mukaan. Valitse [Esiasetus], jos haluat määrittää valkotasapainon määritettyjen esivalintojen perusteella.
  • Jos haluat mukauttaa kohteita, jotka näytetään etsimessä, napauta [DISP-mukautus].
   • Näytä tai piilota histogrammi napauttamalla [Histogrammi].
   • Näytä tai piilota Mitattu man. napauttamalla [Mitattu man.]. Mitattu man. näytetään etsimen mittausosoittimella.
   • Näytä ja valitse eri kuvasuhteita napauttamalla [Kehysviivat] toistuvasti.
   • Näytä ja tasapainota sommittelu napauttamalla [Ruudukkoviivat].
  • Napauta [Korostus], kun haluat näyttää tai piilottaa korostuksen.
  • Napauta [Korostusväri], kun haluat valita korostusvärin.
  • Kalibroi vaakatason standardi kallistumissuunnan poikkeamien korjaamiseksi napauttamalla [Vatup.kalibrointi].
  • Napauta [Jäljellä olevan muistin muoto], kun haluat vaihtaa yksikön näyttämään joko jäljellä olevan tallennettavissa olevan ajan tai jäljellä olevan muistikapasiteetin.
  • Napauta [Ääniasetukset], jos haluat valita mikrofonin, vähentää tuulen kohinaa tai muuttaa äänenvoimakkuutta.
  • Napauta [Määritä suljinpainike], kun haluat käyttää suljinpainiketta REC-painikkeena tai Kuva-painikkeena. Kun [Tallenna] on valittu, voit aloittaa tallennuksen suljinpainiketta painamalla, vaikka asetusvalintaikkuna olisi auki.
  • Napauta [Äänenvoim .painik.], jos haluat käyttää äänenvoimakkuuspainiketta REC-painikkeena, äänenvoimakkuuspainikkeena, manuaalisena tarkennuspainikkeena tai zoomauspainikkeena. Kun [Tallenna] on valittu, voit aloittaa tallennuksen äänenvoimakkuuspainiketta painamalla, vaikka asetusvalintaikkuna olisi auki.
  • Napauta [Tall.pain. sij.], kun haluat muuttaa REC-painikkeen ja Kuva-painikkeen sijaintia.
  • Voit rekisteröidä ja palauttaa tallennusasetuksia. Napauta [Tallenna nämä asetukset], valitse paikka, vahvista asetukset ja napauta sitten [Tallenna], kun haluat rekisteröidä usein käytettäviä tilojen ja asetusten yhdistelmiä. Jos haluat käyttää tallennettuja asetuksia, napauta [Muistiasetuksen asetukset], valitse haluamasi paikka ja napauta sitten [Käytä].
  • Katso Cinema Pro -opetusohjelma napauttamalla [Opetusohjelma].
  • Avaa Cinema Pro -vinkkisivusto napauttamalla [Vihjeitä].
  • Näytä linkki helppokäyttötoimintojen tietoihin napauttamalla [Esteettömyys].
 4. Video-asetukset – parametrit, jotka säädetään jokaista videoleikettä varten.

  • Säädä videoleikkeen tunnelmaa napauttamalla [Tyyli].
  • Säädä kuvataajuutta napauttamalla [FPS]. Valitse [120], kun haluat kuvata videon hidastettuna.
  • Valitse objektiivi napauttamalla [Objektiivi]. Jos valitaan [85-125mm F2.3-2.8], zoomausliukusäädin tulee esiin ja voit käyttää optista zoomia. Napauta T tai W, kun haluat zoomata suoraan pisimpään tai lyhimpään polttoväliin.
  • Säädä ISO-arvoa napauttamalla [ISO]. Säädä asianmukaiseen ISO-arvoon automaattisesti napauttamalla [Automaattinen], kun se on oranssi. Voit muuttaa ISO-arvoa tallennuksen aikana.
  • Säädä valkotasapainoa napauttamalla [VT]. Voit säätää valkotasapainoa liukusäätimillä. Napauta [Nollaa], kun haluat nollata valitun asetuksen liukusäädinten arvot.
   Jos haluat säätää valkotasapainon valitun valkoisen alueen mukaan, valitse [Oma 1]/[Oma 2]/[Oma 3], napauta [Määritä], pidä laitetta niin, että valkoinen alue täyttää täysin keskellä olevan kehyksen, ja napauta sitten [Määritä] uudelleen.
   Jos valitset [Automaattinen], voit määrittää, lukitaanko valkotasapainoasetukset.
   Jos haluat vaihtaa näytettävät vaihtoehdot esivalintatilan ja lämpötilatilan välillä, napauta (Valikkokuvake) > [VT-tila].
  • Säädä suljinnopeutta napauttamalla [Suljin]. Säädä asianmukainen suljinnopeus automaattisesti napauttamalla [Automaattinen], kun se on oranssi.
  • Säädä tarkennusta napauttamalla [Tarkennus]. Vaihda tarkennustilaksi automaattinen tai manuaalinen napauttamalla [AF] tai [MF]. Kun tarkennustilaksi on asetettu manuaalinen, voit säätää tarkennusmerkkejä ja tarkennusnopeutta napauttamalla (Asetukset-kuvake). Kun tarkennustilaksi on asetettu automaattinen, voit määrittää tarkennusalueen napauttamalla etsintä.
 5. Aloita tai lopeta tallentaminen napauttamalla.

 6. Sieppaa nykyinen ruutu still-kuvaksi napauttamalla.

 7. Napauta, kun haluat näyttää tai piilottaa kehysviivat, apuviivat, Mitattu man. -asetuksen, histogrammin ja zoomausliukusäätimen, joka tulee esiin, kun valitaan [85-125mm F2.3-2.8].

 8. Tilan ilmaisimet

  Muuta asetuksia napauttamalla oransseja parametreja.

 9. Vatupassimittari

  Vatupassimittari auttaa mittaamaan laitteen kulman ja pitämään kuvan vaakasuorassa. Kun laite tunnistaa olevansa suorassa, vatupassimittari muuttuu vihreäksi.

 10. Aikakoodi (tunnit: minuutit: sekunnit: ruudut)

 11. Pikkukuva

  • Näytä videoleike tai still-kuva napauttamalla pikkukuvaa. Näytä edellinen tai seuraava videoleike tai still-kuva pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
   Voit palata Cinema Pro -aloitusnäyttöön pyyhkäisemällä alas näytössä tai napauttamalla (Paluupainike).
  • Napauta [Kaikki tiedostot], kun haluat näyttää videoleikkeen tai still-kuvan, jota ei ole pikkukuvanäkymässä. Kun katselet videoleikettä tai still-kuvaa, näytä edellinen tai seuraava pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
   Voit palata edelliseen näyttöön pyyhkäisemällä alas näytössä tai napauttamalla (Paluupainike).
  • Voit siepata still-kuvan videosta napauttamalla (Videon muokkauskuvake) toiston aikana.
 12. Äänenvoimakkuusmittari

  Avaa ääniasetusvalikko napauttamalla mittaria.

  • Valitse [LR] tai [Taka] napauttamalla [Mikrofoni]. Jos valitaan [Taka], kosketa takapaneelia mahdollisimman vähän tallennuksen aikana, jotta melua ei tallenneta.
  • Vähennä tuulen kohinaa napauttamalla [Älykäs tuulisuodatin].
  • Muuta äänenvoimakkuuden tasoa valitsemalla arvo.

 13. Mitattu man.

  Mitattu man. osoittaa ali-/ylivalotuksen.

TP0002396207