Salaman käyttäminen

Käytä salamavaloa kohteen ja valaistusolosuhteiden mukaan.
  1. Napauta salamakuvaketta, esimerkiksi (Automaattisalaman kuvake).
  2. Voit tarvittaessa vaihtaa salamavaloasetuksen.
    Vaihtoehtoja ovat [Auto], [Täyttösalama], [Punasilmäisyyden vähenn.], [Pois päältä] ja [Soihtuvalaistus]. Voit sytyttää salamavalon tai sammuttaa sen, kun tallennetaan videoita BASIC (Perus) -tilassa.

Huomautus

  • BASIC (Perus) -tilassa käytettävissä olevat asetukset määräytyvät kameratilan mukaan.

Vihje

  • Kun tausta on kohdetta kirkkaampi, voit poistaa tarpeettomat tummat varjot toiminnolla Täyttösalama.
  • Kokeile ottaa kuvia salamalla ja ilman myös heikoissa valaistusolosuhteissa. Joskus laatu on parempi ilman salamaa.
TP1000431652