Jaetun näytön tila (Moni-ikkunatilan kytkin)

Jaetun näytön tilassa voit katsella kahta sovellusta yhtä aikaa ja käyttää niitä molempia.

Kaikki sovellukset eivät tue jaetun näytön tilaa.

 1. Napauta siirtymispalkissa (Yleiskuvaus-painike).

  Kuva, joka näyttää yleiskuvauspainikkeen sijainnin alhaalla oikealla.

 2. Napauta [Moni-ikkunatilan kytkin].

  Kuva, joka näyttää moni-ikkunatilan kytkinpainikkeen sijainnin alhaalla.

 3. Valitse haluamasi sovellukset pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten [Valmis].

  Kuva, joka näyttää, mistä pyyhkäistä, kun haluat valita sovelluksia jaettua näyttöä varten, ja Valmis-kuvakkeen sijainnin

Vihje

 • Voit näyttää sovelluksia jaetun näytön tilassa myös käyttämällä moni-ikkunaista valikkoa. Voit tuoda moni-ikkunaisen valikon esiin toimimalla seuraavasti.
  • Liu’uta sivutunnistuspalkkia ylös.
  • Kaksoisnapauta sivutunnistuspalkkia tai tuo sivutunnistusvalikko esiin etsimällä ja napauttamalla (Ikkunanhallinta-kuvake) ja napauttamalla sitten [21:9-moni-ikkunatila]-välilehteä tai pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle.

Jaetun näytön yleiskuvaus

Jaetun näytön ja komponenttien kuva, eri osat on numeroitu. Ylempi puolisko, 1. Erotusviiva, 2. Moni-ikkunatilan kytkin -kuvake erotusviivalla, 3. Alempi puolisko, 4.

 1. Sovellus 1

 2. Jaetun näytön erotusviiva

  Muuta ikkunoiden kokoa vetämällä kohdetta (Palkki erotusviivalla) näytön keskellä ylös- tai alaspäin.

 3. Moni-ikkunatilan kytkin

  Valitse sovelluksia napauttamalla (Moni-ikkunatilan kytkimen kuvake). (Moni-ikkunatilan kytkimen kuvake) tulee esiin, kun jaetussa näytössä napautetaan (Palkki erotusviivalla). Voit siirtää kohdetta (Moni-ikkunatilan kytkimen kuvake) vetämällä sitä vasemmalle tai oikealle.

 4. Sovellus 2

Vihje

 • Jaetun näytön tilassa ikkuna jaetaan pystysuunnassa pystyasennossa ja vaakasuunnassa vaaka-asennossa.
 • Kun haluat poistua jaetun näytön tilasta, vedä (Palkki erotusviivalla) näytön ylä- tai alareunaan.


Jaetun näytön tilassa näytettävien sovellusten vaihtaminen

 1. Napauta jaetussa näytössä (Palkki erotusviivalla).

  (Moni-ikkunatilan kytkimen kuvake) näytetään erotusviivalla.

 2. Napauta (Moni-ikkunatilan kytkimen kuvake).

 3. Valitse sovellukset, joihin haluat vaihtaa, pyyhkäisemällä ylä- ja alaikkunassa vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten [Valmis].

Vihje

 • Voit vaihtaa sovelluksia myös napauttamalla jompaakumpaa näytön alareunassa vaiheessa 3 näytettävää sovellusta.
TP1001272745