Äänenvoimakkuus ja värinä

Voit muuttaa äänenvoimakkuutta ja värinää sekä käyttämällä äänenvoimakkuuspainiketta että muuttamalla asetusta.

Voit muuttaa soittoäänen, median, hälytyksen ja puhelun äänenvoimakkuutta. Voit lisäksi asettaa laitteen värisemään.

Huomautus

 • Sovellusasetukset voivat ohittaa valitut äänenvoimakkuuden ja värinän asetukset.

Vihje

 • Voit mykistää laitteen [Älä häiritse] -tilalla, joka mykistää äänen ja lopettaa värinät.

Äänenvoimakkuuden muuttaminen

 1. Muuta median äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta.
  Median äänenvoimakkuuden liukusäädin tulee esiin, ja median äänenvoimakkuus muuttuu. Voit muuttaa median äänenvoimakkuutta myös vetämällä liukusäädintä.

 2. Jos haluat muuttaa puhelun, soittoäänen ja ilmoituksen tai hälytyksen äänenvoimakkuutta, napauta (Lisää-kuvake).

  Säädä äänenvoimakkuutta käyttämällä liukusäätimiä. Säädä muita ääni- ja värinäasetuksia [Älä häiritse] -tila mukaan lukien, napauttamalla [ASETUKSET]-painiketta.

Värinätilan aktivoiminen

 1. Paina äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta.

 2. Napauta liukusäätimen yläpuolella näkyvää kuvaketta ja valitse sitten (Värinäkuvake).

Äänen ja värinän ottaminen käyttöön

 1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Ääni ja värinä] > [Värinä ja haptinen palaute] ja napauta sitten [Käytä värinää ja haptista palautetta] toiminnon ottamiseksi käyttöön.

 2. Ota soittoäänen, ilmoitusten ja hälytysten värinä käyttöön tai pois käytöstä napauttamalla kutakin kytkintä.

  Voit ottaa myös interaktiivisen haptiikan käyttöön tai pois käytöstä.

TP0002933610