Sisäisen muistin tilan vapauttaminen

Jos laite alkaa hidastua tai sovellukset sulkeutuvat yllättäen, sisäisen muistin vapauttaminen saattaa ratkaista ongelman. Vapauta tilaa poistamalla tiedostot ja sovellukset, joita ei käytetä.
  1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Tallennustila].
  2. Napauta [Vapauta tilaa].
  3. Valitse Selaa-välilehti.
  4. Poista kansioita, tiedostoja tai sovelluksia.
    • Jos haluat poistaa kansioita tai tiedostoja, valitse sisäisen tallennustilan kansio, valitse poistettava kansio tai tiedosto, napauta (Lisää-kuvake) ja poista se sitten.
    • Jos haluat poistaa sovelluksia, valitse sovelluskansio, napauta (Lisää-kuvake) sellaisen sovelluksen kohdalla, jota ei käytetä, ja poista se sitten.
TP0002734092