Paikkamerkinnät

Voit tallentaa still-kuviin ja videoihin paikan, jossa ne kuvattiin. Tätä kutsutaan paikkamerkinnäksi. Paikkamerkinnän lisäämiseen still-kuviin ja videoihin tarvitaan langaton verkko ja käytössä oleva GPS-toiminto.
  1. Napauta [MENU].
  2. Etsi ja napauta [Tallenna sijainti] > [Päällä].
  3. Sulje valikko.
    Asetus tallennetaan.

Paikkamerkintöjen tilakuvakkeet

  • (Vastaanotetun GPS-signaalin kuvake): Maantieteellinen sijainti tallennetaan.

  • (GPS:ää haetaan -kuvake): Maantieteellistä sijaintia haetaan.

TP1000431660