Video Pro Asetukset

Avaa Asetukset-valikko napauttamalla (Asetukset-kuvake).

Kuvaaminen

 • ISO-/vahv.-tila

  Vaihtaa näytettävän arvon ISO-herkkyyden ja -vahvistuksen välillä.

 • AGC-raja (HDR)/AGC-raja (SDR)

  Asettaa AGC (Auto Gain Control) -ylärajan. Ylärajaa ei aseteta, jos valitaan [Pois päältä]. [AGC-raja (HDR)] ja [AGC-raja (SDR)] ovat käytettävissä, jos valitaan [Vahv.] kohdassa [ISO-/vahv.-tila].

 • Autom. ISO-raja (HDR)/Autom. ISO-raja (SDR)

  Asettaa ISO-herkkyyden ylärajan. Ylärajaa ei aseteta, jos valitaan [Pois päältä]. [Autom. ISO-raja (HDR)] ja [Autom. ISO-raja (SDR)] ovat käytettävissä, jos valitaan [ISO] kohdassa [ISO-/vahv.-tila].

 • VT-tila

  Vaihtaa sitä, miten valkotasapaino määritetään vaihtoehtojen [Lämpötila] ja [Esiasetus] välillä. Valitse [Lämpötila], jos haluat määrittää valkotasapainon kelvineinä mitattavan värilämpötilan mukaan. Valitse [Esiasetus], jos haluat määrittää valkotasapainon määritettyjen esivalintojen perusteella.

 • ABGM-säätö

  Ottaa valkotasapainon säädön AB- ja GM-liukusäätimillä käyttöön tai pois käytöstä.

 • Objektin seuranta

  Tunnistaa ja seuraa liikkuvia kohteita.

Projekti

 • Tiedostomuoto (4K)

  Asettaa tallennuksen tiedostomuodon.

Media

 • Nimen etuliite

  Muuttaa nimen etuliitteen. Tallennetun videon tiedostonimi on ”Nimen etuliite_Päivämäärä_Kellonaika”.

 • Tietojen säilytys

  Valitsee tallennuskohteeksi sisäisen muistin tai SD-kortin.

  Jos tallennuskohteeksi valitaan SD-kortti, on suositeltavaa käyttää SD-korttia, jonka videonopeusluokka on vähintään 30 (V30).

Seuranta

 • Korostus

  Valitsee, näytetäänkö vai piilotetaanko korostus.

 • Korostusväri

  Valitsee korostusvärin.

 • Histogrammi

  Valitsee, näytetäänkö vai piilotetaanko histogrammi, kun napautetaan [DISP].

Ääni

 • Älykäs tuulisuodatin

  Vähentää tuulen kohinaa.

 • Mikrofoni

  Valitsee asetuksen [Kaikki suunnat (stereo)] tai [Puheääni etusijalla (taka)]. Jos valitaan [Puheääni etusijalla (taka)], kosketa takapaneelia mahdollisimman vähän tallennuksen aikana, jotta melua ei tallenneta.

Tekninen

 • Määritä suljinpainike

  REC/syöte: Käyttää suljinpainiketta REC-painikkeena (tallennustilassa) tai suoratoistopainikkeena (suoratoistotilassa). Voit aloittaa tallennuksen tai suoratoiston suljinpainiketta painamalla, vaikka asetusvalintaikkuna olisi auki.

  Valokuva: Käyttää suljinpainiketta kuvan ottamiseen tallennuksen aikana. Voit ottaa valokuvan tallennuksen aikana suljinpainiketta painamalla, vaikka asetusvalintaikkuna olisi auki.

  Pois päältä: Mitään toimintoja ei ole määritetty.

 • Äänenvoim .painik.

  Zoomaus: Käyttää äänenvoimakkuuspainiketta lähentämiseen ja loitontamiseen. Voit lähentää tai loitontaa äänenvoimakkuuspainiketta painamalla, vaikka asetusvalintaikkuna olisi auki.

  REC/syöte: Käyttää äänenvoimakkuuspainiketta REC-painikkeena (tallennustilassa) tai suoratoistopainikkeena (suoratoistotilassa). Voit aloittaa tallennuksen tai suoratoiston äänenvoimakkuuspainiketta painamalla, vaikka asetusvalintaikkuna olisi auki.

  Äänenvoim.: Aktivoi äänenvoimakkuuspainikkeen Video Prota varten.

  Pois päältä: Mitään toimintoja ei ole määritetty.

 • Lukitusvalinnat

  Koko näyttö: Lukitsee koko näytön mukaan lukien REC-painike ja (Kamerakuvake) -kuvake (tai suoratoistopainike ja mikrofonipainike suoratoistotilassa), kun näyttö lukitaan.

  Ei REC/syöte: Ei lukitse REC-painiketta ja (Kamerakuvake) -kuvaketta (tai suoratoistopainiketta ja mikrofonipainiketta suoratoistotilassa), kun näyttö lukitaan.

 • Tallenna sijainti

  Tallentaa still-kuviin ja videoihin paikan, jossa ne kuvattiin.

Verkko

Voit määrittää suoratoistoon liittyvät verkkoasetukset.

Ylläpito

 • Opas tallennuksen keston pidennykseen/Opas suoratoiston keston pidennykseen

  Optimoi asetukset laitteen lämpötilan nousun välttämiseksi, jotta voit tallentaa tai suoratoistaa pidempiä aikoja.

 • Vatupassikalibrointi

  Kalibroi vaakatason standardin kallistumissuunnan poikkeamien korjaamiseksi.

 • Bluetooth-kauko-ohjain

  Muodostaa laiteparin Bluetooth-kaukosäätimen kanssa.

 • Opetusohjelma

  Voit katsoa Video Pro -opetusohjelman.

 • Vihjeitä

  Voit käyttää Video Pro -vinkkisivustoa.

 • Esteettömyys

  Näyttää linkin helppokäyttötoimintoihin.

 • Asetusten palautus

  Palauttaa kaikkien asetusten oletusarvot.

TP1000543011