Video Pro Valikko

Avaa valikko napauttamalla [Valikko]. Voit vaihtaa sivua napauttamalla [1] tai [2]. Eräitä sivun 2 valikkoja voidaan säätää myös napauttamalla etsimen alaosassa olevia kuvakkeita.

Vihje

 • Muuta asetuksia napauttamalla oransseja parametreja.
 • Eräät vaihtoehdot eivät ole käytettävissä suoratoistotilassa.
 • Objektiivi

  Valitsee objektiivin.

  Jos valitset [Saumaton zoomaus], voit lähentää ja loitontaa saumattomasti objektiivia vaihtamatta.

 • FPS

  Säätää kuvataajuutta.

 • SDR/HDR

  Valitse muoto ja dynaaminen alue. Napauta (Näytä tiedot -painike), jos haluat lisätietoja muodosta (SDR (BT.709), SDR (S-Cinetone for mobile) tai HDR (HLG/BT.2020)) ja dynaamisesta alueesta.

 • Hidastus

  Ottaa hidastetun videon tallennuksen käyttöön tai pois käytöstä.

 • Videomuoto

  Valitsee videomuodon.

 • Videovalo

  Ottaa salaman käyttöön tai pois käytöstä.

 • Merkinnät

  Valitse [Käytä merkintöjä] -asetukseksi [Päällä], jos haluat näyttää merkinnät ja apuviivat. Voit asettaa näytettävien merkintöjen ja apuviivojen tyypit.

 • Luova tyyli

  Valitsee kuvien viimeistelyn. Voit valita haluamasi tyylin 6 esivalintatyylistä, jotka on optimoitu erilaisilla värisävyn, kylläisyyden, kontrastin, terävyyden, kirkkauden yms. kuvaelementtien yhdistelmillä. Katso lisätietoja eri esivalintatyyleistä napauttamalla (Näytä tiedot -painike).

 • Vakautus

  Valitsee videokuvan vakautusasetuksen. Akun kulutus pienenee, kun valitaan [Vakio], verrattuna siihen, kun valitaan [Korkea laatu].

 • VT

  Säätää valkotasapainoa. Jos haluat säätää valkotasapainon valitun valkoisen alueen mukaan, valitse [Oma 1], [Oma 2] tai [Oma 3], napauta [Määritä], pidä laitetta niin, että valkoinen alue täyttää täysin keskellä olevan kehyksen, ja napauta sitten [Määritä] uudelleen.

  Jos haluat vaihtaa näytettävät vaihtoehdot esivalintatilan ja lämpötilatilan välillä, napauta (Asetukset-kuvake) > [VT-tila]. Jos [ABGM-säätö]-asetukseksi on valittu [Päällä] Asetukset-valikossa, voit säätää valkotasapainoa käyttämällä liukusäätimiä. Voit nollata liukusäätimien arvot napauttamalla [Nollaa].

 • ISO/Vahv.

  Säätää ISO-herkkyyttä tai -vahvistusta. Jos haluat vaihtaa näytettävän arvon ISO-herkkyyden ja -vahvistuksen välillä, napauta (Asetukset-kuvake) > [ISO-/vahv.-tila].

 • Suljin

  Valitse [Auto], jos haluat säätää suljinnopeutta automaattisesti kohteen mukaan. Jos suljinnopeus poistetaan käytöstä napauttamalla kytkintä, suljinnopeutta säädetään valitun kuvataajuuden mukaan.

 • AE-taso

  Muuttaa automaattisen valotuksen säädön arvoa.

 • Syöttöäänenv./Lähtöäänenv.

  Muuttaa äänenvoimakkuustasoa.

 • Kasvojen/silmien AF

  Tunnistaa ihmisten ja eläinten kasvot tai silmät ja tarkentaa niihin.

  • [Kasvojen/silmien AF]: Tarkentaa kasvoihin tai silmiin.
  • [Kasvojen AF]: Tarkentaa vain kasvoihin. Akun kulutus pienenee, kun valitaan tämä vaihtoehto, verrattuna siihen, kun valitaan [Kasvojen/silmien AF].
 • Tuote-esittely

  Pyrkii tarkentamaan etsimen keskellä näkyviin kohteisiin, ja asetukset konfiguroidaan optimaalisesti tuote-esittelyjen kaltaisia videotallenteita varten.

  [Tuote-esittely]-toiminto on käytettävissä, kun käytetään pääkameraa.

TP1000543010