Kamera-asetusten muisti

Voit rekisteröidä enintään 3 usein käytettyjen tilojen ja asetusten yhdistelmää. Rekisteröidyt asetukset voidaan palauttaa vaihtamalla kuvaustilaksi [MR] (Muistiasetus) ja valitsemalla numero.
  1. Säädä asetuksia AUTO/P/S/M-tilassa.
  2. Napauta [MENU] > [Kuvaaminen] > [Kamera-asetusten muisti].
  3. Valitse rekisteröitävä numero.
  4. Vahvista asetukset ja napauta sitten [Tallenna].
    Jos haluat muuttaa asetuksia, napauta [Peruuta] ja toista toimenpide vaiheesta 1 alkaen.

Vihje

  • Jos haluat muuttaa rekisteröityjä asetuksia, toista toimenpide vaiheesta 1 alkaen.
TP1000431648