Kohteen seuraaminen

Kamera voi tunnistaa liikkuvan kohteen ja seurata sitä.

Huomautus

  • BASIC (Perus) -tilassa toiminto [Muokkaa koskettamalla] on käytettävissä, kun pääkameraa käytetään valokuvatilassa.

[Objektin seuranta] -toiminnon ottaminen käyttöön

  1. Napauta [MENU].

  2. Etsi ja napauta [Muokkaa koskettamalla] > [Objektin seuranta].

  3. Sulje valikko.

    Asetus tallennetaan.

Kuvan ottaminen [Objektin seuranta] -toimintoa käyttämällä

  1. Valitse seurattava kohde koskettamalla sitä etsimessä.

    Voit peruuttaa seurannan napauttamalla (Peruuta seuranta -painike).

  2. Napauta näytön suljinpainiketta tai paina laitteen suljinpainiketta.
TP1000431657