QR-koodien skannaaminen käyttämällä Photo Pro -sovellusta

Voit skannata QR-koodeja käyttämällä Photo Pro -sovellusta.
  1. Etsi ja napauta (Photo Pro -kuvake) ja vaihda sitten kuvaustilaksi [BASIC] (Perus).
  2. Osoita kameralla QR-koodia ja napauta sitten etsimessä näkyvää banneria.

[QR Code -lukija] -toiminnon ottaminen käyttöön

  1. Etsi ja napauta (Photo Pro -kuvake) ja vaihda sitten kuvaustilaksi [BASIC] (Perus).

  2. Napauta [MENU].

  3. Napauta [QR Code -lukija] > [Päällä].

  4. Sulje valikko.

    Asetus tallennetaan.

Vihje

  • Voit avata QR-koodiskannerin pika-asetuspaneelista ja skannata QR-koodeja.
TP0002935322