Tilapalkki ja ilmoituspaneeli

Ilmoitus- ja tilakuvakkeet näytetään näytön yläreunan tilapalkissa. Ilmoituskuvakkeet kertovat tapahtumista, kuten uusista viesteistä. Tilakuvakkeet kertovat tiloista, kuten akun tilasta tai mobiili- tai Wi-Fi-verkkoyhteyksien signaalin voimakkuudesta.

Kuva, joka näyttää kunkin toiminnon sijainnin. Alue ylhäällä vasemmalla, 1. Alue oikealla ylhäällä, 2. Alue ylhäällä, 3.

  1. Ilmoituskuvakkeet
  2. Tilakuvakkeet
  3. Tilapalkki


Ilmoituksen sisällön katseleminen

Kun ilmoituspaneeli avataan, voit katsella näytettyjen ilmoituskuvakkeiden sisältöä.

  1. Avaa ilmoituspaneeli vetämällä tilapalkkia alaspäin.


Vihje

  • Napauta (Laajenna lisää -kuvake), jos haluat laajentaa ilmoituksen ja tarkastella lisätietoja. Kaikkia ilmoituksia ei voi laajentaa.
  • Napauta (Ponnahdusikkuna-kuvake), jos haluat avata sovelluksen ilmoituksesta ponnahdusikkunaan. Kaikkia sovelluksia ei voi avata ponnahdusikkunaan.
  • Jos haluat ohittaa ilmoituksen ilmoituspaneelista, pyyhkäise ilmoitusta vasemmalle tai oikealle. Kaikkia ilmoituksia ei voi ohittaa.
  • Jos haluat muuttaa ilmoitusasetuksia, kosketa ilmoitusta pitkään, jotta (Asetukset-kuvake) tulee näkyviin, ja napauta sitten sitä.
  • Himmennetty näyttö -asetuksella voit asettaa näytön kytkeytymään päälle lepotilassa, kun uusia ilmoituksia tulee. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Näyttö] > [Lukitusnäytön asetukset] ja napauta sitten [Uudet ilmoitukset] toiminnon ottamiseksi käyttöön.
  • Voit poistaa ilmoitukset käytöstä käyttämällä [Älä häiritse] -tilaa.
TP1000431628