Sivutunnistus: käyttö

Sivutunnistus tukee laitteen käyttämistä yhdellä kädellä sallimalla eleiden suorittamisen sivutunnistuspalkissa.

 • Kaksoisnapauta sivutunnistuspalkkia tuodaksesi esiin sivutunnistusvalikon, jonka avulla voit avata sovelluksia yms.
 • Palaa edelliseen näyttöön liu’uttamalla sivutunnistuspalkkia alas.
 • Tuo moni-ikkunainen valikko esiin liu’uttamalla sivutunnistuspalkkia ylös.

Sivutunnistuspalkin sijaintikaavio

Huomautus

 • Sivutunnistus ei ole käytettävissä seuraavissa tapauksissa.
  • Kun etsin on näkyvissä
  • Kun käytetään yhden käden tilaa

Vihje

 • Voit vaihtaa sivutunnistuseleisiin (kaksoisnapautus, liu’utus ylös ja liu’utus alas) määritettyä näytön toimenpidettä sivutunnistusasetuksissa.

Kohteen Sivutunnistus-valikko näyttäminen

 1. Kaksoisnapauta sivutunnistuspalkkia.

Edelliseen näyttöön palaaminen sivutunnistusta käyttämällä

 1. Liu’uta sivutunnistuspalkkia alas.

Moni-ikkunaisen valikon näyttäminen

 1. Liu’uta sivutunnistuspalkkia ylös.

Sivutunnistuspalkin siirtäminen

 1. Kosketa sivutunnistuspalkkia pitkään.

 2. Vedä sivutunnistuspalkki haluamaasi paikkaan.

  Jos siirrät sivutunnistuspalkin muualle kuin näytön vasempaan tai oikeaan reunaan, sen muodoksi vaihtuu (Irrallinen kuvake).

  Jos haluat palauttaa sivutunnistuspalkin alkuperäisen muodon, vedä (Irrallinen kuvake) takaisin näytön vasempaan tai oikeaan reunaan.

  Kaavio sivutunnistuspalkin vetämisestä kohti näytön keskiosaa

TP1000765750