Ulkoinen näyttö Ääniasetukset

Voit tarkkailla, äänittää tai live-suoratoistaa ääntä yhdistetystä ulkoisesta laitteesta, kuten kamerasta, kun se on yhdistetty USB-kaapelilla.

Huomautus

  • Jos yhdistät Xperia-laitteeseen ulkoisen mikrofonin, yhdistetystä ulkoisesta mikrofonista tulevaa ääntä tarkkaillaan, äänitetään tai live-suoratoistetaan. Lisätietoja on Xperian tukisivustolla.

Äänilähdön määrittäminen

Voit valita, kuuluuko ääni Xperia-laitteen kaiuttimesta vai Xperia-laitteeseen yhdistetyistä kuulokkeista.

  1. Napauta (Asetukset-kuvake) > [Näyttölaiteasetukset] > [Äänilähtö].

  2. Valitse vaihtoehto.

Äänenlaadun säätäminen äänityksen tai live-suoratoiston aikana

  1. Napauta (Asetukset-kuvake) > [Tallennusasetukset] tai [Suoratoistoasetukset].

  2. Napauta [Bittinopeus], [Näytteenottotaajuus] tai [Äänikanava] ja valitse sitten vaihtoehto.

TP1000724359