Toimintovalikko

Säädettävissä olevat asetukset vaihtelevat kuvaustilan mukaan.

Pystyasento

Avaa toimintovalikko napauttamalla [Fn]. Sulje toimintovalikko napauttamalla (Sulje-painike).

Kuva, joka näyttää, missä kukin kuvake sijaitsee Photo Pro -valmiustilanäytössä, joka tulee esiin Fn-painikkeen napauttamisen jälkeen, AUTO/P/S/M-tilassa pystysuunnassa. Ylärivi vasemmalta oikealle, 1–6. Alarivi vasemmalta oikealle, 7–12.

Vaaka-asento

Kuva, joka näyttää, missä kukin kuvake sijaitsee Photo Pro -valmiustilanäytössä AUTO/P/S/M-tilassa vaakasuunnassa. Ylärivi vasemmalta oikealle, 1–6. Alarivi vasemmalta oikealle, 7–12.

 1. Kuvanottotapa

  Kertakuvaus

  Jatkuva kuvaus: Hi+: Ottaa kuvia jatkuvasti, kun kosketat näytön suljinpainiketta pitkään tai painat laitteen suljinpainiketta pitkään. Nopeus on enintään 30 kuvaa sekunnissa.

  Jatkuva kuvaus: Hi: Ottaa kuvia jatkuvasti, kun kosketat näytön suljinpainiketta pitkään tai painat laitteen suljinpainiketta pitkään. Nopeus on enintään 20 kuvaa sekunnissa.

  Jatkuva kuvaus: Lo: Ottaa kuvia jatkuvasti, kun kosketat näytön suljinpainiketta pitkään tai painat laitteen suljinpainiketta pitkään. Nopeus on enintään 10 kuvaa sekunnissa.

  Itselaukaisin: 3 s / Itselaukaisin: 10 s

  Jatkuva HDR-kuvaus: Hi: Ottaa HDR-kuvia jatkuvasti, kun kosketat näytön suljinpainiketta pitkään tai painat laitteen suljinpainiketta pitkään. Nopeus on enintään 20 kuvaa sekunnissa.

  Jatkuva HDR-kuvaus: Lo: Ottaa HDR-kuvia jatkuvasti, kun kosketat näytön suljinpainiketta pitkään tai painat laitteen suljinpainiketta pitkään. Nopeus on enintään 10 kuvaa sekunnissa.

  Huomautus

  • Jatkuvan kuvauksen nopeus laskee, kun laitteen puskurimuisti tulee täyteen.
 2. Tarkennustila

  Yhden kuvan AF: Käytä toimintoa [Yhden kuvan AF], jos kohde ei liiku. Tarkenna kohteeseen koskettamalla näytön suljinpainiketta pitkään tai painamalla laitteen suljinpainike puoliväliin. Tarkennus pysyy lukittuna, kunnes nostat sormen pois näytön suljinpainikkeelta tai lopetat laitteen suljinpainikkeen painamisen puoliväliin.

  Jatkuva AF: Käytä toimintoa [Jatkuva AF], jos kohde liikkuu. Kamera jatkaa tarkentamista, kun kosketat näytön suljinpainiketta pitkään tai pidät laitteen suljinpainiketta painettuna puoliväliin.

  Manuaalinen tarkennus: Säätää tarkennusta manuaalisesti käyttämällä [Luk.]-kytkimen vieressä näkyvää liukusäädintä. Voit tehdä hienosäätöjä myös napauttamalla (Tarkenna lähelle -kuvake) tai (Tarkenna kauas -kuvake). Käytä manuaalista tarkennusta, jos et voi tarkentaa haluamaasi kohteeseen automaattitarkennuksella.

  Kun valitset [Manuaalinen tarkennus], voit suurentaa kuvaa ja säätää tarkennusta napauttamalla [Tark.suur.] tarkennustilan valintanäytössä.

 3. Kohdistusalue

  Laaja: Tarkentaa automaattisesti koko näytön alueelle.

  Keskelle: Tarkentaa automaattisesti näytön keskellä olevaan kohteeseen.

 4. Valotusarvo

  Säätää valotusarvoa Valotusaika etusijalla (S) -tilassa ja Manuaalinen valotus (M) -tilassa valitsinta käyttämällä.

 5. ISO-herkkyys

  Asettaa ISO-herkkyyden automaattisesti (AUTO) tai manuaalisesti. Valonherkkyys ilmoitetaan ISO-luvulla (suositeltu valotusindeksi), ja se asetetaan valitsinta käyttämällä. Mitä suurempi luku, sitä suurempi herkkyys.

 6. Mittausmuoto

  Monipiste: Mittaa kunkin alueen valon, kun koko alue on jaettu useaan alueeseen, ja määrittää koko näytön oikean valotuksen (monikuviomittaus).

  Keskipiste: Mittaa koko näytön keskimääräisen kirkkauden korostaen näytön keskialuetta (keskipainotettu mittaus).

  Pistemittaus: Mittaa vain mittausympyrän sisältä.

 7. Salaman tila

  Auto / Täyttösalama / Punasilmäisyyden vähenn. / Pois päältä / Soihtuvalaistus

 8. Luova tyyli

  ST / NT / VV / FL / IN / SH: Optimoitu erilaisella värisävyjen, kylläisyyden, kontrastin, terävyyden, kirkkauden yms. kuvaelementtien yhdistelmällä, jotta voit määrittää kuvankäsittelyn näiden elementtien ihanteellisella tasapainolla. Lisätietoja eri esivalintatyyleistä: napauta (Näytä tiedot -painike).

 9. Valkotasapaino

  Auto / Pilvinen / Päivänvalo / Loisteputki / Hehkulamppu / Varjo: Säätää värisävyjä valitun, kohdetta valaisevan valonlähteen mukaan (esiasetettu valkotasapaino). Jos haluat säätää värisävyjä tarkemmin, tuo hienosäätönäyttö esiin napauttamalla [Säädä] ja siirrä sitten oranssi piste haluamaasi kohtaan. Napauta säätämisen jälkeen (Sulje-painike).

  Kuva värisävyjen hienosäätönäytöstä Photo Prota käytettäessä

  Lämp. 1 / Lämp. 2 / Lämp. 3: Tallentaa värilämpötilan mukaan määritetyt valkotasapainon asetukset muistiin. Napauta [Säädä], jos haluat säätää värilämpötilaa valitsimella, ja napauta sitten [Säädä], jos haluat hienosäätää värisävyä hienosäätönäyttöä käyttämällä. Napauta säätämisen jälkeen (Sulje-painike).

  Oma 1 / Oma 2 / Oma 3: Tallentaa muistiin kuvausympäristön valaistusolosuhteiden perusvalkoisen värin. Jos haluat säätää perusvalkoista väriä, valitse jokin kohteista, napauta [Käytä] ja noudata sitten näytön ohjeita.

 10. Kasvojen/silmien AF

  Kasvojen/silmien AF / Kasvojen AF / Pois päältä

  Kamera tunnistaa ihmisten ja eläinten kasvot tai silmät ja tarkentaa niihin automaattisesti.

 11. Yökuvaus

  Auto / Pois päältä: Ottaa selkeitä kuvia yöllä ja hämärässä.

 12. D-alueen optimointi (DRO) / Automaattinen HDR

  D-alueen optimointi: Optimoi kirkkauden ja porrastuksen analysoimalla kohteen ja taustan välisen kontrastin yhdestä kuvasta.

  Automaattinen HDR: Optimoi kirkkauden ja porrastuksen asettamalla päällekkäin useita eri valotuksilla kuvattuja kuvia.

Toimintovalikon asetuskohteiden määrittäminen tai järjestäminen uudelleen

 1. Napauta [MENU] > [Määritys] > [Toimintovalikon mukauttaminen].
 2. Noudata näytön ohjeita.
TP1000431643