Video Pron käynnistäminen

Video Pro on videotallennustoiminto, joka lisää kuvaamisen liikkuvuutta ja joustavuutta. Video Pron avulla voit kuvata videoita joustavasti ja tarkasti kuvausympäristön mukaan. Nyt voit tallentaa luovan näkemyksesi vapaasti.

Ottamalla suoratoistotilan käyttöön voit suoratoistaa käyttämällä RTMP:tä.

 1. Etsi ja napauta (Video Pro -kuvake).

Video Pro Tallennustila-näytön yleiskuvaus

Pystyasento

Kuva, joka näyttää, missä kukin parametri sijaitsee Video Pro -tallennustila -näytössä pystysuunnassa. Laitteen oikea puoli, 5 ja 10. Alue ylhäällä vasemmalla, 1 ja 19–22. Alue ylhäällä oikealla, 2–4. Alue alhaalla, 6–9 ja 11–18.

Vaaka-asento

Kuva, joka näyttää, missä kukin parametri sijaitsee Video Pro -tallennustila -näytössä vaakasuunnassa. Laitteen yläpuoli, 5 ja 10. Alue vasemmalla ylhäällä vasemmalta oikealle, 20, 1, 22, 4 ja 2. Alue oikealla, 6, 8, 9 ja 11–18. Alue vasemmalla alhaalla oikealta vasemmalle, 7, 3, 21 ja 19.

Vihje

 • Muuta asetuksia napauttamalla oransseja parametreja.
 1. Tietojen tallennuskuvake / Jäljellä oleva tallennettavissa oleva aika / Nimen etuliite

  Tallennetun videon tiedostonimi on ”Nimen etuliite_Päivämäärä_Kellonaika”.

  Voit vaihtaa nimen etuliitteen napauttamalla (Asetukset-kuvake) > [Nimen etuliite].

 2. Tilan ilmaisimet

  (Hidastetun videon tallennus -kuvake)/ (Kuumentumisvaroituskuvake)/ (Paikkamerkintöjen tilakuvake)/ 100% (Akun tilakuvakkeet)

 3. Vatupassimittari

  Vatupassimittari auttaa mittaamaan laitteen kulman ja pitämään kuvan vaakasuorassa. Kun laite tunnistaa olevansa suorassa, vatupassimittari muuttuu vihreäksi.

 4. Säädä äänenvoimakkuutta napauttamalla.

 5. Voit käyttää äänenvoimakkuuspainiketta lähentämiseen ja loitontamiseen.

 6. Säädä tarkennusta manuaalisesti vetämällä liukusäädintä.

  Vaihda tarkennustilaksi automaattinen tai manuaalinen napauttamalla [AF] tai [MF].

 7. Napauta, kun haluat säätää asetuksia.

 8. Napauta, kun haluat lukita kohteita ja estää vahingossa tehtävät toimenpiteet.

 9. Asetukset-kuvake – avaa Asetukset napauttamalla.

 10. Aloita ja lopeta tallennus käyttämällä suljinpainiketta.

 11. Valikko-painike – avaa valikko napauttamalla.

  Voit vaihtaa sivua napauttamalla [1] tai [2].

 12. Lähennä tai loitonna vetämällä liukusäädintä.

  Voit valita objektiivin napauttamalla sen polttoväliä.

 13. Aloita tai lopeta tallentaminen napauttamalla.

 14. Napauta, kun haluat ottaa still-kuvan tallennuksen aikana.

 15. Napauta, kun haluat näyttää tai piilottaa etsimessä näytettävät tiedot.

 16. Vaihda etu- ja pääkameran välillä napauttamalla.

 17. Napauta, kun haluat lukita näytön kiertämisen tai poistaa lukituksen.

 18. Napauta, kun haluat säätää asianmukaista suljinnopeutta, ISO-arvoa ja valkotasapainoa automaattisesti.

 19. Napauta pikkukuvaa, kun haluat katsella, jakaa tai muokata videoita.
  Voit palata Video Prohon pyyhkäisemällä alas näytössä tai napauttamalla (Paluupainike).

 20. Videomuoto / Kuvataajuus / SDR/HDR-asetus

 21. Aikakoodi (tunnit: minuutit: sekunnit: ruudut)

 22. Tallennuksen tila

TP1000543009