Urządzenie główne i pilot zdalnego sterowania

Urządzenie główne

Ilustracja jednostki głównej

Na przycisku VOL (głośność) + znajduje się wypukłość.

Pilot zdalnego sterowania RM-X170 (XAV-AX5600(UC))

Pilota zdalnego sterowania można użyć do sterowania dźwiękiem. Do obsługi menu należy użyć ekranu dotykowego.

Ilustracja pilota zdalnego sterowania

Uwaga

 • Białe przyciski na powyższej ilustracji nie są obsługiwane.

Przed użyciem należy usunąć folię izolacyjną.

 1. Wyświetlacz / ekran dotykowy
 2. HOME
  Wyświetla ekran HOME.
  ATT (tłumienie)
  Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby wytłumić dźwięk.
  Aby anulować, naciśnij i przytrzymaj ponownie lub naciśnij VOL +.
 3. VOL (głośność) +/–
 4. Odbiornik pilota zdalnego sterowania
 5. / (poprzedni/następny)
  Działa inaczej w zależności od wybranego źródła:
  [Radio]: wybór zaprogramowanej stacji.
  [SXM] (SiriusXM): wybór zaprogramowanego kanału. (XAV-AX5600(UC))
  [DAB+]: wybór zaprogramowanej stacji. (XAV-AX5650(EUR))
  [USB port 1]/[USB port 2]: przejście do poprzedniego/następnego pliku.
  [Bluetooth]: przejście do poprzedniego/następnego pliku.
  Naciśnij i przytrzymaj, aby:
  [Radio]: automatyczne dostrajanie do stacji (SEEK+/SEEK–).
  [DAB+]: wybór stacji (gdy opcja [Seek By] jest ustawiona na [A-Z])/wyszukiwanie stacji (gdy opcja [Seek By] jest ustawiona na [Station Gp]). (XAV-AX5650(EUR))
  [USB port 1]/[USB port 2]: przewijanie do tyłu/przewijanie do przodu.
  [Bluetooth]: przewijanie do tyłu/przewijanie do przodu.
 6. OPTION
  Wyświetla ekran OPTION.
  VOICE
  Naciśnij i przytrzymaj, aby aktywować funkcję poleceń głosowych dla funkcji Apple CarPlay i Android Auto.
 7. OFF
  Wyłącza źródło.
 8. MONITOR OFF
  Wyłącza monitor.
  Aby ponownie włączyć, naciśnij ponownie.
 9. EQ (korektor)
  Wybiera krzywą korektora.
 10. Przyciski numeryczne (0 do 9)
 11. CLEAR
 12. ATT (tłumienie)
  Tłumi dźwięk. Naciśnij ponownie, aby anulować tłumienie.
 13. (odtwarzanie/pauza)
 14. / (poprzedni/następny)
  / (przewijanie do tyłu/przewijanie do przodu)
  Działa inaczej w zależności od wybranego źródła:
  [Radio]: wybór zaprogramowanej stacji.
  [SXM] (SiriusXM): wybór zaprogramowanego kanału. (XAV-AX5600(UC))
  [DAB+]: wybór zaprogramowanej stacji. (XAV-AX5650(EUR))
  [USB port 1]/[USB port 2]: przejście do poprzedniego/następnego pliku.
  [Bluetooth]: przejście do poprzedniego/następnego pliku.
  Naciśnij i przytrzymaj, aby:
  [Radio]: automatyczne dostrajanie do stacji (SEEK+/SEEK–).
  [DAB+]: wybór stacji (gdy opcja [Seek By] jest ustawiona na [A-Z])/wyszukiwanie stacji (gdy opcja [Seek By] jest ustawiona na [Station Gp]). (XAV-AX5650(EUR))
  [USB port 1]/[USB port 2]: przewijanie do tyłu/przewijanie do przodu.
  [Bluetooth]: przewijanie do tyłu/przewijanie do przodu.
 15. ///(lewo/góra/dół/prawo)
  Działa inaczej w zależności od wybranego źródła.
  [Radio]: wybór zaprogramowanej stacji lub dostrojenie automatyczne do stacji.
  [SXM] (SiriusXM): wybór zaprogramowanego kanału lub przejście do poprzedniego/następnego kanału. (XAV-AX5600(UC))
  [USB port 1]/[USB port 2]: wybór folderu lub przejście do poprzedniego/następnego pliku.
  ENTER
  Przechodzi do wybranej pozycji.
 16. SRC (źródło)
  Zmienia źródło. Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie wybranego źródła w wyskakującym okienku na bieżącym ekranie.
 17. MODE
  Wybierz pasmo radiowe.
 18. VOL (głośność) +/–