Wyszukiwanie pliku z ekranu listy

  1. Podczas odtwarzania USB dotknij (lista).
    Zostanie wyświetlony ekran listy aktualnie odtwarzanej pozycji.
    Podczas podłączania urządzenia USB do USB port 1 dotknij (dźwięk) lub (wideo), aby wyświetlić listę według typu pliku.

  2. Dotknij żądanej pozycji.
    Rozpocznie się odtwarzanie.

Uwaga

  • Podczas podłączania urządzenia USB do USB port 2, (dźwięk) i (wideo) nie są wyświetlane.