Wyszukiwanie stacji według nazwy stacji

Przed użyciem ustaw [Seek By] no [A-Z] w celu wyszukiwania według nazwy stacji.

  1. Dotknij (lista).

    Zostanie wyświetlona lista stacji.

  2. Dotknij żądanej stacji.

Wyszukiwanie z ekranu odtwarzania

Dotknij SEEK+/–, aby przełączyć się na poprzednią/następną stację.

Aktualizacja listy stacji

Dotknij (lista), a następnie dotknij [Auto Tune].