PTY wyświetli [PTY not found.].

  • Bieżąca stacja to stacja RDS lub odbiór radiowy jest słaby.