Ustawienia BLUETOOTH (Bluetooth)

Bluetooth Connection

Aktywuje sygnał BLUETOOTH: [OFF], [ON], [Pairing] (przechodzi w tryb gotowości parowania).


Bluetooth Device Info

Wyświetla informacje o urządzeniu BLUETOOTH podłączonym do urządzenia.
(Dostępne tylko, gdy opcja [Bluetooth Connection] jest ustawiona na [ON] i urządzenie BLUETOOTH jest podłączone do urządzenia.)


Bluetooth Reset

Inicjuje wszystkie ustawienia związane z BLUETOOTH, takie jak informacje o parowaniu, historia połączeń, historia podłączonych urządzeń BLUETOOTH itp.