Nie można odtwarzać plików audio.

  • Urządzenia USB sformatowane na system plików inny niż FAT12, FAT16, FAT32 lub exFAT*1 nie są obsługiwane.*2
  • Port USB, do którego podłączono urządzenie USB, nie jest odpowiedni.
    • Podłącz urządzenie USB do odpowiedniego portu USB, który obsługuje systemy plików.

*1Urządzenia USB sformatowane na system plików exFAT są dostępne tylko po podłączeniu do USB port 1.

*2To urządzenie obsługuje system plików FAT12, FAT16, FAT32 i exFAT, ale niektóre urządzenia USB mogą nie obsługiwać tych systemów plików. Aby uzyskać szczegółowe informacje należy zapoznać się z instrukcją obsługi każdego z urządzeń USB lub skontaktować się z producentem.