Brak dźwięku. / Dźwięk jest cichy.

  • Telefon iPhone/Android nie jest podłączony do urządzenia przez BLUETOOTH.
    • Nawiąż połączenie BLUETOOTH.
  • Poziom głośności [Bluetooth] jest niski.
    • Wyreguluj poziom głośności [Bluetooth].