Używanie sterowania gestami

Często wykonywane operacje można wykonywać, przesuwając palcem po ekranie odbioru/odtwarzania.

Uwaga

  • Opisane poniżej polecenia sterowania gestami nie są dostępne na ekranach Apple CarPlay, Android Auto i WebLink™.

Przesuń od lewej do prawej

Odbieranie stacji radiowych:

wyszukiwanie stacji do przodu. (To samo co naciśnięcie i przytrzymanie (następny).)

Odbiór SiriusXM (XAV-AX5600(UC)):

dostrojenie do następnego kanału (kanał +).

Odtwarzanie wideo/audio:

przeskok do następnego pliku/ścieżki. (To samo co (następny).)


Przesuń od prawej do lewej

Odbieranie stacji radiowych:

wyszukiwanie stacji do tyłu. (To samo co naciśnięcie i przytrzymanie (poprzedni).)

Odbiór SiriusXM (XAV-AX5600(UC)):

dostrojenie do poprzedniego kanału (kanał –).

Odtwarzanie wideo/audio:

przeskok do poprzedniego pliku/ścieżki. (To samo co (poprzedni).)


Przesuń w górę

Odbieranie stacji radiowych:

odbiór zapisanych stacji (przejście do przodu).

Odbiór SiriusXM (XAV-AX5600(UC)):

dostrojenie do następnej zaprogramowanej stacji (zaprogramowana stacja +).


Przesuń w dół

Odbieranie stacji radiowych:

odbiór zapisanych stacji (przejście do tyłu).

Odbiór SiriusXM (XAV-AX5600(UC)):

dostrojenie do poprzedniej zaprogramowanej stacji (zaprogramowana stacja –).