Informacje na temat aplikacji „Support by Sony

Po zainstalowaniu aplikacji „Support by Sony” na smartfonie można w wygodny sposób uzyskać informacje na temat aktualizacji oprogramowania.

Aplikacja „Support by Sony” – Znajdź informacje i otrzymaj powiadomienie o swoim produkcie:

Wiadomości i ostrzeżenia
Aktualizacje oprogramowania
Samouczki
Porady i sztuczki


https://sony.net/SBS


Odwiedź stronę internetową „Support by Sony” pod adresem sony.net/SBS i ustaw zakładkę dla posiadanej nazwy modelu urządzenia, „XAV-AX5600” lub „XAV-AX5650” po odwiedzeniu strony internetowej.