Nie można użyć WebLink™.

 • Wymagana jest instalacja aplikacji „WebLink Host” na telefonie iPhone/Android.
  • Odwiedź następującą witrynę i zainstaluj aplikację „WebLink Host”.
   http://abaltatech.com/WL
  • Sprawdź telefon iPhone/Android i zaakceptuj zastrzeżenia oraz żądanie uprawnienia użycia WebLink™ na telefonie iPhone/Android.
 • Odłącz telefon iPhone/Android od USB port 1 i podłącz go ponownie.
 • Port USB, do którego podłączono telefon iPhone/Android, nie jest odpowiedni.
  • Podłącz telefon iPhone/Android do USB port 1.
 • Zrestartuj telefon iPhone/Android.
 • WebLink™ może nie być dostępne w Twoim kraju lub regionie.