Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, należy odwiedzić witrynę pomocy technicznej, a następnie podstępować zgodnie z instrukcjami online.

Uwaga

  • Podczas aktualizacji nie należy odłączać urządzenia USB.
  • Konieczne będzie włożenie urządzenia USB w USB port 1, a następnie przełączenie na USB port 2 zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.