Informacja dotycząca licencji

Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony na podstawie umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Jesteśmy zobowiązani poinformować klientów o treści tej umowy zgodnie z wymaganiami właściciela praw autorskich do oprogramowania. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat licencji na oprogramowanie, wybierz [Settings] [General] [Open Source Licenses].

W przypadku pytań lub problemów dotyczących urządzenia, których nie omówiono w niniejszym dokumencie Przewodnik pomocniczy należy skonsultować się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony.