Używanie funkcji opcji radia

Następujące funkcje są dostępne po dotknięciu (opcja) w prawym górnym rogu ekranu.

[BTM (Best Tuning Memory)]

Zapisuje stacje w kolejności częstotliwości pod numerami zaprogramowanych stacji. Można zapisać 18 stacji FM i 12 stacji AM jako zaprogramowane stacje.


[AF] (XAV-AX5650(EUR))

Wybierz [ON], aby w sposób ciągły dostrajać się do stacji o najsilniejszym sygnale w sieci.
(Dostępne tylko podczas odbioru FM.)


[TA] (XAV-AX5650(EUR))

Wybierz [ON], aby odebrać aktualne informacje o ruchu drogowym lub programy dotyczące ruchu drogowego (TP), jeśli są dostępne.
(Dostępne tylko podczas odbioru FM.)


[Regional] (XAV-AX5650(EUR))

Wybierz [ON], aby pozostać na odbieranej stacji, gdy funkcja AF jest włączona. Po opuszczeniu tego obszaru odbioru programu regionalnego, wybierz [OFF]. Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii i w niektórych innych obszarach.
(Dostępne tylko podczas odbioru FM.)


[PTY]

Wybierz typ programu z listy PTY, aby wyszukać stacji nadającej wybrany typ programu.
(Dostępne tylko podczas odbioru FM.)


Odbieranie komunikatów awaryjnych (XAV-AX5650(EUR))

Gdy włączona jest funkcja AF lub TA, komunikaty awaryjne będą automatycznie przerywać aktualnie wybrane źródło.