Słuchanie audycji radiowych DAB/DAB+

Naciśnij HOME, a następnie dotknij [DAB+].

Wskazówka

  • Ustaw [Antenna Power] na [ON] (ustawienie domyślne) lub [OFF] w zależności od rodzaju anteny DAB (zewnętrznej) (brak w zestawie).
  • Po wybraniu [DAB+] po raz pierwszy po wykonaniu resetowania do ustawień fabrycznych, automatyczne strojenie zostanie uruchomione automatycznie. Poczekaj na zakończenie automatycznego strojenia. (W przypadku przerwania funkcja automatycznego strojenia zostanie ponownie uruchomiona przy następnym wybraniu [DAB+].) Jeśli funkcja automatycznego strojenia nie zapisze żadnej stacji DAB, dostrój dotykając [Auto Tune] z (lista).

Kontrola odbioru/wskazania

Ilustracja ekranu radia DAB/DAB+

A. (lista)

Otwórz listę stacji.


B. Bieżące pasmo

Zmień pasmo (DAB1, DAB2 lub DAB3).


C. Nazwa grupy stacji, nazwa stacji


D. (opcje DAB)

Otwórz menu opcji DAB.


E. SEEK–/SEEK+

Wyszukaj stacji.


F. / (lewo/prawo)

Wyszukaj grupy stacji.
(Dostępne tylko, gdy opcja [Seek By] jest ustawiona na [Station Gp].)


G. Numery zaprogramowanych stacji

Wybierz zaprogramowaną stację. Przesuń w prawo/w lewo, aby wyświetlić inne zaprogramowane stacje.
Dotknij i przytrzymaj, aby zapisać bieżącą stację pod tą zaprogramowaną stacją.