Odtwarzanie z urządzenia HDMI™

 1. Wyłącz urządzenie HDMI.
 2. Zmniejsz głośność w urządzeniu.
 3. Podłącz urządzenie HDMI do złącza HDMI urządzenia.
 4. Naciśnij HOME, a następnie dotknij [HDMI].
 5. Włącz urządzenie HDMI.
  Rozpocznie się odtwarzanie.

Uwaga

 • Dźwięk BLUETOOTH jest niedostępny, gdy odtwarzanie odbywa się z urządzenia HDMI.
 • Nie odłączaj urządzenia podczas odtwarzania.
 • Aby podłączyć urządzenie Apple za pomocą kabla HDMI, wymagany jest Lightning Digital AV Adapter lub USB-C Digital AV Multiport Adapter.
 • Aby naładować urządzenie po podłączeniu kabla HDMI, podłącz do portu USB za pomocą adaptera wieloportowego.
 • Znajdujący się w zestawie pilot zdalnego sterowania działa w przypadku wykonywania niektórych operacji na urządzeniu. (XAV-AX5600(UC))
 • W przypadku połączenia HDMI, znajdujący się w zestawie pilot zdalnego sterowania działa tylko z tym urządzeniem. (XAV-AX5600(UC))
 • Obraz na wyświetlaczu urządzenia może wyglądać inaczej niż ten na wyświetlaczu podłączonego urządzenia HDMI.
 • To urządzenie jest zgodne z 480p, 576p i 720p.