Czynności dostępne podczas rozmowy telefonicznej

Regulacja głośności dzwonka

Naciśnij VOL (głośność) +/– podczas odbierania połączenia.

Regulacja głośności głosu osoby dzwoniącej

Naciśnij VOL (głośność) +/– podczas rozmowy telefonicznej.

Regulacja głośności własnego głosu (regulacja wzmocnienia mikrofonu)

Podczas połączenia w trybie głośnomówiącym dotknij (opcja), a następnie ustaw [MIC Gain] na [High], [Middle] lub [Low].

Redukcja echa i szumu (tryb anulowania echa/szumu)

Podczas rozmowy telefonicznej dotknij (opcja), a następnie ustaw [Speech Quality] na [Mode 1] lub [Mode 2].

Przełączanie pomiędzy trybem głośnomówiącym a trybem telefonu w ręce

Podczas rozmowy telefonicznej dotknij (głośnik/telefon), aby przełączyć dźwięk rozmowy telefonicznej pomiędzy urządzeniem a telefonem komórkowym.

Uwaga

  • W zależności od telefonu komórkowego ta czynność może nie być dostępne.

Aby automatycznie odebrać połączenie przychodzące

Dotknij (opcja), następnie ustaw [Auto Answer] na [ON].