Nie można odtworzyć pozycji.

  • Podłącz ponownie urządzenie USB.
  • Port USB, do którego podłączono urządzenie USB, nie jest odpowiedni.
    • Podłącz urządzenie USB do odpowiedniego portu USB, który obsługuje formaty plików.