Konserwacja

Wymiana baterii litowej (CR2025) w pilocie zdalnego sterowania (XAV-AX5600(UC))

Gdy bateria zacznie się rozładowywać, zasięg pilota zdalnego sterowania spadnie.


PRZESTROGA

Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku niewłaściwego zamontowania baterii. Wymieniać tylko na baterie tego samego typu lub równoważne.

Ilustracja przedstawiająca prawidłową metodę wkładania baterii litowej do pilota zdalnego sterowania

A: Bateria litowa (CR2025) biegun dodatni (+) do góry

Uwaga

  • Chroń baterię litową przed dziećmi. W przypadku połknięcia baterii należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.