Strojenie kanału z listy kanałów lub listy kategorii

  1. Dotknij (lista) na ekranie radia SiriusXM.

    Zostanie wyświetlona lista kategorii.
  2. Dotknij żądanej kategorii.
    Aby dostroić kanał z listy kanałów, dotknij [All Channels].
  3. Dotknij żądanego kanału.