Anulowanie trybu demonstracyjnego

  1. Naciśnij HOME, a następnie dotknij [Settings].
  2. Dotknij [General], a następnie dotknij [Demo], aby ustawić na [OFF].
  3. Aby wyjść z menu ustawień, dotknij dwukrotnie (wstecz).