Radio DAB (XAV-AX5650(EUR))

No Station
  • Nie można odebrać sygnału DAB.
    • Wykonaj automatyczne strojenie.
    • Sprawdź połączenie z anteną DAB (zewnętrzną) (brak w zestawie).
    • Sprawdź, czy opcja [Antenna Power] została ustawiona na [ON].
Receiving
  • Urządzenie oczekuje na odbiór stacji DAB.