Ustawienia ogólne (General)

Language

Wybiera język wyświetlania: [English], [Español], [Français], [Deutsch], [Italiano], [Português], [Русский], [ไทย], [], [简体中文], [繁體中文], [한국어], [Indonesia].


Demo

Aktywuje demonstrację: [OFF], [ON].


Date/Time

Pozycja Szczegóły
Set Date/Time Ustawienie daty i godziny: [Auto(RDS)], [Manual].
(XAV-AX5650(EUR)): [Auto(DAB)], [Manual].
Date Format Wybiera format: [DD-MM-YYYY], [MM-DD-YYYY], [YYYY-MM-DD].
Time Format Wybiera format: [12-hour], [24-hour].

Beep

Aktywuje dźwięk obsługi: [OFF], [ON].


Rear View Camera

Wybiera obraz z kamery cofania: [OFF], [Normal], [Reverse] (odbicie lustrzane).
[Guide Line Adjust] dostosowuje linie prowadzące na obrazie z kamery cofania.
Dotknij bliższej strony lub dalszej strony (czerwone fragmenty) linii prowadzącej, która ma być dostosowana.

Ilustracja przedstawiająca sposób regulacji kamery cofania

Dotknij /// (lewo/góra/prawo/dół), aby dostosować pozycję linii prowadzącej, a następnie dotknij (do wewnątrz) lub (na zewnątrz), aby dostosować szerokość linii prowadzącej.


Steering Control

Wybiera tryb wejściowy podłączonego pilota zdalnego sterowania. Aby uniknąć awarii, przed użyciem należy upewnić się, że tryb wejściowy został dopasowany do podłączonego pilota zdalnego sterowania.

Pozycja Szczegóły
Custom Tryb wprowadzania dla zdalnego sterowania z kierownicy (postępuj zgodnie z procedurami (rejestracja/konfiguracja), aby zarejestrować funkcje na podłączonym pilocie).
Preset Tryb wejściowy dla przewodowego pilota zdalnego sterowania z wyjątkiem zdalnego sterowania z kierownicy.
(rejestracja/konfiguracja) Zostanie wyświetlony ekran przycisków sterujących.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk, który chcesz przypisać do kierownicy. Przycisk na ekranie zaświeci się (tryb gotowości).
Naciśnij i przytrzymaj przycisk na kierownicy, do którego funkcja ma być przypisana. Przycisk na ekranie zmieni kolor (podświetlony lub otoczony pomarańczową linią).
Aby zarejestrować inne funkcje, należy powtórzyć kroki i .

(Dostępne tylko, gdy opcja [Steering Control] jest ustawiona na [Custom].)

Uwaga

  • Podczas wprowadzania ustawień nie można korzystać z podłączonego pilota, nawet jeśli niektóre funkcje zostały już zarejestrowane. Użyj przycisków na urządzeniu.
  • Jeśli podczas rejestracji wystąpi błąd, wszystkie zarejestrowane informacje zostaną usunięte. Uruchom ponownie rejestrację od początku.
  • W niektórych pojazdach ta funkcja może nie być dostępna. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zgodności z pojazdem, odwiedź witrynę pomocy technicznej.

Driving Position

Wybiera pozycję kierowcy, aby zoptymalizować użyteczność funkcji Apple CarPlay i Android Auto: [Left Side], [Right Side].


SXM Reset (XAV-AX5600(UC))

Inicjuje ustawienia tunera samochodowego SiriusXM (zaprogramowane kanały/blokada rodzicielska): [Reset], [Cancel].


Factory Reset

Inicjuje wszystkie ustawienia do ustawień fabrycznych.


Firmware Version

Aktualizuje i potwierdza wersję oprogramowania sprzętowego.


Open Source Licenses

Wyświetla licencje oprogramowania.