Odtwarzanie z urządzenia USB

Urządzenia USB typu MSC (Mass Storage Class)*1 zgodne ze standardem USB mogą być używane. Urządzenia USB typu MTP (Media Transfer Protocol)*1 *2 mogą być używane tylko po podłączeniu do USB port 2.

*1 np. napęd flash USB, cyfrowy odtwarzacz multimedialny, telefon Android™

*2 Niektóre cyfrowe odtwarzacze multimedialne lub telefony Android mogą wymagać ustawienia w tryb MTP.

Uwaga

  • Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zgodności urządzenia USB, odwiedź witrynę pomocy technicznej.
  • Sprawdź obsługiwane formaty plików dla odtwarzania USB.
  1. Zmniejsz głośność w urządzeniu.
  2. Podłącz urządzenie USB do gniazda USB port 1 lub USB port 2.
  3. Naciśnij HOME, a następnie dotknij [USB port 1] lub [USB port 2].
    Rozpocznie się odtwarzanie.

Odłączanie urządzenia USB

Wyłącz urządzenie lub przełącz stacyjkę do pozycji wyłączenia ACC, a następnie usuń urządzenie USB.