Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem BLUETOOTH

Aby użyć sparowanego urządzenia, wymagane jest połączenie z tym urządzeniem. Niektóre sparowane urządzenia będą podłączać się automatycznie.

  1. Naciśnij HOME, a następnie dotknij [Settings].
  2. Dotknij [Bluetooth].
  3. Dotknij [Bluetooth Connection], a następnie dotknij [ON].
    Upewnij się, że kontrolka (BLUETOOTH) zaświeciła się na pasku stanu urządzenia.
  4. Aktywuj funkcję BLUETOOTH w urządzeniu BLUETOOTH.
  5. Użyj urządzenia BLUETOOTH, aby połączyć się z tym urządzeniem.
    Kontrolka (telefon komórkowy) lub (dźwięk) zaświeci się na pasku stanu.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio podłączonym urządzeniem z poziomu tego urządzenia

Po włączeniu zapłony przy aktywnym sygnale BLUETOOTH, urządzenie wyszukuje ostatnio podłączonego urządzenia BLUETOOTH i połączenie nawiązywane jest automatycznie.

Uwaga

  • Podczas przesyłania strumieniowego BLUETOOTH audio, nie można połączyć się z poziomu tego urządzenia z telefonem komórkowym. Zamiast tego należy połączyć się z tym urządzeniem z poziomu telefonu komórkowego.

Przechwytywanie głosu podczas rozmowy w trybie głośnomówiącym

Należy zainstalować mikrofon (w zestawie).