Nie można wykonać tych czynności.

  • Tryb USB urządzenia nie jest odpowiednio ustawiony.
    • Upewnij się, że tryb USB urządzenia jest ustawiony na MSC lub MTP.
  • Port USB, do którego podłączono urządzenie USB, nie jest odpowiedni.
    • Podłącz urządzenie USB do odpowiedniego portu USB, który obsługuje funkcje.