Łączenie Rear View Camera

Po podłączeniu opcjonalnej kamery cofania do złącza CAMERA IN można wyświetlić obraz z kamery cofania.

Ilustracja podłączania kamery cofania do urządzenia

Wyświetlanie obrazu z kamery cofania

Naciśnij HOME, a następnie dotknij [Rear Camera].