Używanie funkcji opcji DAB

Następujące funkcje są dostępne po dotknięciu (opcja) na ekranie radia DAB/DAB+.

[Seek By]

Ustawia tryb wyszukiwania stacji: [A-Z] (wyszukiwanie według nazwy stacji), [Station Gp] (wyszukiwanie według grupy stacji).


[Announce]

Włącza komunikaty DAB, które przerywają wybrane źródło: [ON], [OFF].
W trakcie trwania komunikatu DAB głośność jest regulowana do poziomu ustawionego dla funkcji TA w RDS.


[Soft Link]

Wyszukuje i dostraja się do tego samego lub podobnego programu automatycznie, gdy sygnał bieżącego programu będzie zbyt słaby, aby możliwy był odbiór: [ON], [OFF].
Hard Link” wyszukuje ten sam program, a „Soft Link” wyszukuje podobny program.

Soft Link DAB/FM
OFF Tylko Hard Link
ON Hard Link/Soft Link


[Information]

Wyświetla aktualnie wybraną nazwę grupy stacji, nazwę stacji, typ PTY stacji itp.


[Antenna Power]

Dostarcza zasilanie do złącza wejściowego anteny DAB (zewnętrznej): [ON], [OFF].