Odtwarzanie z urządzenia USB trwa dłużej.

  • Urządzenie USB zawiera pliki o dużym rozmiarze lub pliki o skomplikowanej strukturze katalogów.